VISSZA A FŐOLDALRA
bekescsaba.hu
KIVÁLÓ SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT KITÜNTETÉS

Békéscsaba Megyei Jogú Városban a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést 2000-ben alapította a közgyűlés. Azóta minden évben ünnepélyes keretek között kerül sor a szociális munka megünneplésére és a városi kitüntetés átadására.

Kiváló Szociális Munkáért kitüntetésben részesültek:
• Ady Endre Utcai Idősek Otthona 2000.
• Deák Utcai Idősek Klubja 2002.
• Fövenyes Utcai Idősek Klubja 2003.
• Sarkantyú Utcai Idősek Klubja 2010.
• Kossuth Utcai Idősek Klubja 2014.
• Csatári Istvánné klubvezető 2017.
• Házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak 2019.

 
AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE
Az intézmény alapját az 1928-ban a zsidó egyház által alapított idősek otthona és az 1950-ben létrehozott Szociális Otthon képezi, mely 1973-ban egységes irányítás alá került. Az idők folyamán a város lakossága részéről felmerülő szociális szükségletekre reagálva a város vezetése folyamatosan bővítette, intézmény hálózattá terjesztette ki az intézményt. 2007. 03. 30-ig Békéscsaba Megyei Jogú Város fenntartásában, majd 2007. 03. 31-től, Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működik és lát el, szociális alap- és szakosított szolgáltatásokat, az ide vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
 
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE
Az intézmény önálló jogi személy, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, szociális önkormányzati feladatokat lát el, és biztosít személyes gondoskodást az időskorú és szociálisan rászorult személyek részére, integrált működési formában 14 telephelyen.

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ ellátási területe, Békéscsaba város közigazgatási területe illetve a Békéscsabai Kistérség települései (Kétsoprony, Csabaszabadi, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós).
 
AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI
Intézményünk főként időskorúakról, szociálisan rászoruló személyekről, fogyatékkal élőkről és szenvedélybetegekről gondoskodik.

A szolgáltatásoknak két alapvető formája van. Az alapszolgáltatás keretében napi 8 órában, heti 5, illetve 7 napon át nyújt szolgáltatást az intézmény. A szakosított ellátási formában 24 órában, az év 365 napján folyamatos, teljes ellátást biztosítunk. Az alapellátásban az egyén saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében, fizikai, egészségi és pszichés állapotnak megfelelő egyénre szabott, komplex ellátást biztosítunk.

Szolgáltatásaink: szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat.

Igyekszünk a szükségleteket úgy kielégíteni, hogy ameddig az lehetséges, saját lakókörnyezetben valósuljon meg. Annak érdekében, hogy az ellátást minél több ideig az ellátott saját otthonában lehessen biztosítani, a klubszolgáltatáson belül speciális ellátási formákat, demens és fogyatékos személyek nappali ellátását is végezzük.

Klubjaink Békéscsaba több városrészében, nyolc telephelyen működnek, így biztosítva a könnyebb elérhetőséget. Szakosított ellátás kereteiben bentlakásos ellátást biztosítubk. Otthonainkban átmeneti és tartós elhelyezésre van lehetőség. Az ellátás nyugodt környezetben történik, ahol a teljes körű gondozást, ápolást szakképzett személyzet végzi, az egyéni szükségletekre alapozottan, az emberi méltóság tiszteletben tartásával. A szabadidő hasznos eltöltésére színvonalas, változatos kulturális programokat szervezünk, szükség esetén lehetőség nyílik fizioterápiás kezelések igénybevételére is.

Az ellátásokról bővebben a szolgáltatásaink menüpontban olvashatnak.

Célunk a gondozási tevékenységek során a gondoskodás komplexitásának növelése, valamint a mentális és életvezetési jellegű gondozási tevékenységek szerepének hangsúlyosabbá tétele. Tevékenységünk jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, ellátottaink igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánjuk biztosítani.

Az intézményben a szakmai munkát végző ápoló-gondozó személyzet (egészségügyi és/vagy szociális végzettségű szakemberek) munkáját segítik: pszichiáter, addiktológus szakorvos,belgyógyász szakorvos, fizioterápiás asszisztens. Az intézmény alkalmazottainak iskolai végzettsége az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő, az intézmény személyzete felelősségbiztosítással rendelkezik.
 
____________________________________________________________________________________________________
Tájékoztatás közbeszerzési dokumentumok elérhetőségéről
Az "Étkeztetési szolgáltatás biztosítási a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 14 telephelye számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. Ehhez az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek regisztrálási adatokat kell megadniuk (név, székhely, elérhetőség, kapcsolattartási e-mail cím).

A regisztrálási adatokat az alábbi elérhetőségek valamelyikére kérjük megküldeni, jelezve az eljárás iránti érdeklődést:
Dr. Szathmáry Péter
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.
Fax: 66/444-568
E-mail: alltender2@gmail.com

A regisztrációs adatok megérkezését és feldolgozását követően ajánlatkérő hozzáférhetővé teszi a közbeszerzési dokumentumokat.
 
____________________________________________________________________________________________________
Közbeszerzési terv 2016
 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________