VISSZA A FŐOLDALRA
bekescsaba.hu
 

2015 | 11 | 09.
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

MOKRY UTCAI IDŐSEK KLUBJA
Roma szakemberek dolgoznak a mokry utcai idősek klubjában
Összesen 6 339 127 forint támogatást nyert A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ. Az intézmény 2014-ben adott be pályázatot a „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” elnevezésű TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú felhívásra. A pályázati intenzitás 100 százalékos.

A pályázat alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával. A pályázat a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez is hozzájárul. Hozzájárul a roma közösségek és a szociális intézmények közötti kapcsolat megerősítéséhez, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés javításához a szolgáltatásokkal nem vagy nem megfelelően elért területeken. Emellett a roma emberek foglalkoztatása csökkentheti a romákkal szemben érzett előítéleteket is.

Ugyancsak lényeges szempont, hogy a szociális alapszolgáltatást végző intézmények behozzák az ellátórendszerbe az - elsősorban roma -, ellátásból kimaradó családokat.

A közvetett célcsoportot képezik azon hátrányos helyzetű személyek, akiket a szociális szolgáltatások eddig nem, vagy nem megfelelően értek el.

A „Roma emberek foglalkoztatása a Mokry Utcai Idősek Klubjában” projekt három szociális gondozó foglalkoztatására ad támogatási lehetőséget a pályázat címében is megjelenített intézményben. A közvetett célcsoport tagjai a tartósan álláskeresők, olyanok, akik magukat romának vallják és mindezek mellett szociális gondozó képesítéssel rendelkeznek.

A felvettek közül kettőt a házi segítségnyújtás szolgáltatásnál, míg a harmadik munkatársat szociális gondozóként alkalmazzák. A három érintettből ketten továbbképzésen ugyancsak részt vettek, a szociális ellátásban, azon belül az idős ellátásban hasznosítható ismereteket sajátítottak el 35 órában/fő. A projektidőszak alatt az ellátással kapcsolatos nehézségeiket, problémáikat is átbeszélhették szakemberek segítségével, a projektidőszak befejezését követően pedig 1 hónapos továbbfoglalkoztatásukat vállalta az intézmény saját költségvetési finanszírozással.

A pályázat eszközbeszerzésre is lehetőséget biztosított, ennek keretében egy flipchart táblát, 2 pendrive-t vásároltak, ezek a dokumentálás folyamatát segítik. A szociális gondozók részére a munkavégzés, a dokumentálás segítése céljából egy számítógépet, valamint egy nyomtatót vásároltak. A dokumentumok irattározására pedig irodabútort vettek. Emellett a dolgozók munkaruhát szintén kaptak.
____________________________________________________________________________________________________